Cookies & Privacy

Cookies & Privacy

Als je gebruik maakt van de website van en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens SneekEvenementen kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je een nieuwsbrief ontvangt.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.  

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van deze website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:
– Navigatie door de website;
– Aankopen van tickets
– Invullen van een contactformulier.

Wat doen we met je gegevens? 
De stichting bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
– Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
– Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt.
De stichting bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. De stichting streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Sneek Evenementen jouw gegevens?
Sneek Evenementen gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?
Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Je kunt ook  inzicht krijgen in de gegevens die Sneek Evenementen over jou heeft. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen. Op basis van de uitkomsten kun je verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar Sneek Evenementen, t.n.v. dataverzoek, Leeuwenburg 11, 8601CG Sneek. We zullen dan binnen een maand je verzoek behandelen.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door De Stichting. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen.. 

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Klachten
Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door De stichting? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen Privacy statement
Sneek Evenementen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

– De algemene voorwaarden

 
Algemene Voorwaarden voor www.sneekevenementen.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.sneekevenementen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting uit in Sneek.
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
 
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of
op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de
regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting uit in Sneek is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij
Stichting uit in Sneek.
 
Indien van toepassing:
 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de
realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel
typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting uit in Sneek te mogen
claimen of te veronderstellen.
Stichting uit in Sneek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie
 van of de inhoud op www.sneekevenementen.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of
aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen
of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting uit in Sneek aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.sneekevenementen.nl op deze pagina.
– Verzend- en leveringsbeleid
 
Verzend- en leveringsbeleid
 
Na afronding van je online bestelling ontvang je een bevestigingsmail in uw mailbox.
Wij nemen contact met u op via de mail, waar u de kaarten kunt ophalen.
Heb je de bevestigingsmail niet ontvangen en kun je deze niet vinden in je ‘ongewenste itembox’?
Mail dan naar info@stichtinguitisneek.nl, dan sturen we je een nieuwe bevestigingsmail toe.
 
Als je kaartjes bestelt via de mail of telefonisch sturen we je een e-mail met daarin een betaallink.
Zodra je de betaling (dit kan via Ideal) hebt voldaan, ontvang je meteen je e-tickets in je mailbox.