Cookies & Privacy

Cookies & Privacy

Als je gebruik maakt van de website van en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens SneekEvenementen kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je een nieuwsbrief ontvangt.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.  

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van deze website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:
– Navigatie door de website;
– Aankopen van tickets
– Invullen van een contactformulier.

Wat doen we met je gegevens? 
De Walrus bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
– Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
– Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt.
De Walrus bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. De Walrus streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Sneek Evenementen jouw gegevens?
Sneek Evenementen gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?
Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Je kunt ook  inzicht krijgen in de gegevens die Sneek Evenementen over jou heeft. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen. Op basis van de uitkomsten kun je verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar Sneek Evenementen, t.n.v. dataverzoek, Gouverneursplein 37, 8911 HH Leeuwarden. We zullen dan binnen een maand je verzoek behandelen.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door De Walrus. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen.. 

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Klachten
Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door De Walrus? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen Privacy statement
Sneek Evenementen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.